Detta är styrelsen i Uppsala Läns Pistolskyttekrets 2021

Kretsens adresser: se e-postadresser nedan.

                                                           

                                                        

Befattning

Namn

Klubb

E-postadress

Ansvar

Ordförande

Roger Björkman

Råsbo Psk

Webbmaster, Resultatansvarig

Viceordförande

Stefan Carlsson

Dannemora Psk

Vice ordförande

 

Sekreterare

Linda Svensson

Råsbo Psk

 

Kassör

Jonas Wetterholm Pk Ena Kassör

Kretsens PG-nr:  283400-0

Medalj- och prisansvarig

Ledamot

Fredrik Bladh F 16 skf Fredrik Miljöansvarig

Ledamot

Mikael Dellsand Uppsala Sk Mikael  

Ledamot

Conny Larson BåSs Conny

 

 

 

 

 

 

Suppleant

Johnny Hansson ÄPK Johnny  

Suppleant

Mikael Palm UHF Mikael  

 

 

 

 

Valberedning Uppsalakretsen 2021

Sammankallande

Skogstibble Ordf

 

Tierp Ordf

 

UHF Ordf

 

Valberedningen väljs, om inget annat bestäms på årsmötet, alfabetsvis

genom kretsens klubbar. Sammankallande är den som är med för tredje året.

Klubbarnas ordförande representerar föreningen om inget annan delegeras.