Detta är styrelsen i Uppsala Läns Pistolskyttekrets 2017

Kretsens adresser: se e-postadresser nedan.

                                                           

                                                        

Befattning

Namn

Klubb

E-postadress

Ansvar

Ordförande

Roger Björkman

Råsbo Psk

Webbmaster, Resultatansvarig fältskytte

Viceordförande

Karl Håkansson

UHF

Vice ordförande

Representant i Uppsala Skytteunion, Medalj- och prisansvarig, Resultatansvarig precision och militärsnabbmatch

Sekreterare

Linda Svensson

Råsbo Psk

 

Kassör

Jonas Wetterholm Pk Ena Kassör

Kretsens PG-nr:  283400-0

Ledamot

Patrik Lindh

Uppsala Sk

Patrik

Miljöansvarig

Ledamot

Mikael Dellsand Uppsala Sk Mikael  

Ledamot

Sören Pettersson UHF Sören

Säkerhets- och utbildningsansvarig (kretstränare)

 

 

 

 

 

Suppleant

Johnny Hansson ÄPK Johnny  

Suppleant

Eliseo Córdoba Dannemora Psk Eliseo  

 

 

 

 

Valberedning Uppsalakretsen 2016

Sammankallande

DSK

Stefan Carlsson

 

F16

Återkommer med namn

 

PkEna Återkommer med namn

 

Valberedningen väljs, om inget annat bestäms på årsmötet, alfabetsvis

genom kretsens klubbar. Sammankallande är den som är med för tredje året.

Klubbarna utser en representant, som sitter med i tre år.