Välja vapen.

 

Ska jag köpa ett nytt billigare vapen av något enklare utförande eller ett dyrare vapen i högre kvalitet?

Välj hellre ett begagnat vapen av god kvalitet.

 

Efterhand som man utvecklas som skytt kommer man att ställa högre krav på vapnet och dess utrustning. Det talar för ett kvalitetsvapen.

 

Är du osäker på att pistolskytte kommer att vara ett intresse även i framtiden kan man välja ett billigt vapen men även då tjänar man på att välja ett begagnat vapen av högre kvalitet. De kostar lika mycket eller något mer. Blir man mer intresserad att syssla med någon annan hobby är det lättare att bli av med ett kvalitetsvapen och till ett bättre pris. Andrahandsvärdet på ett sådant vapen sjunker inte lika mycket.

 

Känner man att man vill fortsätta med skyttet så ger ett begagnat vapen av hög kvalitet en möjlighet att utvecklas med vapnet.

 

Ett vapen i kal 22 av bra kvalitet är närmast outslitligt. Svaga laddningar, omantlad blykula som är vaxad vilket gör att pipan slits mindre.

 

 

Eftersom det är en förutsättning för att du skall få aktivitetsintyg från klubben vid licensansökan ska du tävla med vapnet. Då bör du också välja ett vapen med en anatomisk kolv som passar dig. Du kan själv anpassa kolven till just din hand. Det får nästan alla skyttar göra för att anpassa en standardkolv till sin egen hand genom att fila och slipa av eller att fylla ut med plastiskt trä där den inte passar. Om det inte är alltför skämmande sjunker värdet inte heller nämnvärt vid en eventuell försäljning..

 

Vissa vapen har magasinsbrunnen framför varbygeln. Det ger kortare pipa räknat från patronläge till mynning vilket i sin tur ger kulan lägre utgångshastighet. Det är tämligen betydelselöst på ett vapen i kaliber .22LR men betyder mer vid grövre kaliber. Ett sådant vapnet är framtungt så mynningen hålls nere vid rekylen och är till fördel vid fältskytte. Vid precisionsskytte kan tyngden verka tröttande  eftersom man här riktar under längre tid. Samma verkan har pipvikt vilket en del vapen levereras med.

 

Riktmedlen är en mycket viktig del på vapnet. Det skall vara ett ställbart sikte med distinkta lägen (knäpp) och utbytbara korn. En fördel är om det levereras med korn och siktskåror i olika bredder som tillbehör. Då kan man välja korn och sikte efter skjuttillfällets ljus. Brett korn vid precision och smalare vid fältskytte.

 

Välj ett vapen av en modell som varit i marknaden några år. Då kan du få råd och hjälp av skyttekamrater med inställning av tryck och andra justeringar och få reda på om där finns några nackdelar som exempelvis benägenhet för eldavbrott. Till ett etablerat vapen har vapenhandlarna också oftast reservdelar i lager.

 

Prova så många vapen som möjligt innan du bestämmer dig för något särskilt. Du skall trivas med det, det bör vara lättservat och lätt att få reservdelar till och fungera klanderfritt. Ungefär samma kriterier som när du köper en bil.

 

På ett begagnat vapen bör du kolla följande:

Kontrollera slitaget på slagstiftet, att det är helt och inte för nött

Kolla att pipan inte har några skador eller gropar som tyder på dålig vapenvård.

Kolla att hylsutdragaren är hel. Kolla även att utkastaren är hel och sitter fast.

Kolla att inga modifieringar gjorts på vapnet som kan göra att vapnet inte blir godkänt i vapenklassen och framför allt, inte påverkar vapnets säkerhet.

Prova det, prova det!!!

 

En annan sak att tänka på vid val av vapen är om det till vapnet finns växelsats i annan kaliber eller eventuellt tvillingvapen i annan kaliber. Det är ju en fördel om man kan tävla i flera vapenklasser enbart med byte av pipa eller att byta till ett vapen med samma kolvlutning och inställningar som man är van vid.