Uppsala Läns Pistolskyttekrets       

 är en paraplyorganisation för länets 14 pistolskytteföreningar och underställd Svenska Pistolskytteförbundet.

Kretsen verkar för ökad skjutskicklighet och en säker hantering av pistol och revolver som idrottsredskap. Här hittar du information om tävlingar och annat inom kretsen.