Föreningar ingående i Uppsala Läns Pistolskyttekrets:

Bålsta SkytteSällskap

 

Hemmabana:

Varpsund och Landstingslokalen

 

Epost:   

              

Postgironummer 91 93 85-5
Pistolskytteförbundets matrikelnummer 02-295
 

Dannemora Sportskytteklubb

 

Hemmabana:

Norråsens skjutbana i Film

 

Epost:  
 

Postgironummer 28 94 60-8
Pistolskytteförbundets matrikelnummer 02-443
 

F16 pistolklubb

 

Hemmabana:

Ekebyboda Skyttecentrum

 

Epost:  

 

Postgironummer 12 74 13-3
Pistolskytteförbundets matrikelnummer 02-217

Pistolklubben Ena

 

Hemmabana:

Snedens skyttecentrum

 

Epost:  
 

Postgironummer 13 98 13-0
Pistolskytteförbundets matrikelnummer 02-265
 

Råsbo Pistolskytteklubb

 

Hemmabana:

Råsbo gård

 

Epost:   

 

Postgironummer:12 78 35-7
Pistolskytteförbundets matrikelnummer 02-734
 

Skogstibble Skytteförening

 

Hemmabana:

 

 

Epost:   

 

Bankgironummer: 646-0141
Pistolskytteförbundets matrikelnummer 02-780
 

 

Tierps Pistolskytteklubb

 

Hemmabana:

Fors pistolbana och luftlokalen i Tierp

 

Epost:   

 

Bankgironummer 5114-2107
Pistolskytteförbundets matrikelnummer 02-482

 

Ultuna Skytteförening

 

Hemmabana:

Ultuna gärde

 

Epost:  

 

Postgironummer 56 35 55-2
Pistolskytteförbundets matrikelnummer 02-030
 

 

Uppsala Handeldvapenförening

 

Hemmabana:

Ekebyboda Skyttecentrum

 

Epost:  
 

Postgironummer 18 59 42-0
Pistolskytteförbundets matrikelnummer 02-253
 

 

Uppsalapolisens Pistolskytteklubb

 

 

Hemmabana:

Faxans skyttecentrum

 

Epost:   

 

Postgironummer 38 56 05-1
Pistolskytteförbundets matrikelnummer 02-144

 

Uppsala Sportskytteklubb

 

Hemmabana:

Faxans skyttecentrum

 

Epost:   

 

Postgironummer 27 17 54-4
Pistolskytteförbundets matrikelnummer 02-358
 

 

Älvkarleby Pistolklubb

 

Hemmabana:

Fråganbo

 

Epost:  

 

Postgironummer 49 28 65-1
Pistolskytteförbundets matrikelnummerr 02-604

 

Östhammars Pistolklubb

 

Hemmabana:

Börstils skyttecentrum och frösåkerskolan

 

Epost:  

 

Bankgironummer 5031-7999
Pistolskytteförbundets matrikelnummer 02-532
 

 

Östervåla Skytteförening

 

Hemmabana:

 

 

 

Epost:  

 

Bankgironummer  5106-7643
Pistolskytteförbundets matrikelnummer 02-384
 

 
 

 

   Ev fel och ändringar i klubblista mailas till 
   webmaster: