Regler för Tävlingsarrangör:

 

Banbeskrivning och förutsättningar skall vara 

 styrelsen tillhanda senast 3 veckor före

tävlingsdatum

Arrangör skall ha styrelsens godkännande

tillhanda senast 2 veckor före tävlingsdatum

 

Om ovanstående inte följs godkänns inte

tävlingen, gäller mästerskap.

 

 

Bana bör innehålla minst 2 poängstationer varav 1 med sth resp 1 utan sth,

för särskiljning med min 2 träff/figur